DØGNVAGTEN RING TLF.: 86 49 44 33

OVERVÅGNING

DEN BEDSTE FOREBYGGENDE INDSATS ER, NÅR KRONJYLLANDS VAGTSERVICE A/S ER MED FRA START

BYGGEPLADSOVERVÅGNING

På byggepladser kan Kronjyllands Vagtservice A/S være sin vægt værd i guld. Det vil sige, at vagtselskabets honorar for indsatsen på byggepladsen tjener sig hjem igen igennem sparede omkostninger i form af tyverier fra pladserne (materialer, inventar, værktøj og maskiner m.v.). Det gælder både tyverier fra udefra kommende personer, men også internt tyveri fra pladserne.

INFORMATION

Den bedste forebyggende indsats er, når Kronjyllands Vagtservice A/S er med fra start allerede ved indretningen af byggepladsen. Det kan være altafgørende, at der fra start, klart tilkendegives udadtil, at denne byggeplads vil være intenst overvåget på alle niveauer. Det være sig ved kun at have en adgangsvej med køretøjer, således at materialer, inventar og værktøj og/eller maskiner passerer denne ene ind-/udgang.

Dermed er der skabt mulighed for elektronisk overvågning med vagtselskabets RADAR udenfor normal arbejdstid. Alle der passerer, vil tavst blive registreret af vagten, som så straks dirigerer nærmeste patrulje til byggepladsen.

byggepladsVagtselskabet er medlem af SikkerhedsBranchen og er med som en del af Sikringsvagten. Vi er også ISO godkendt af F & P. Leverandører af effekter til byggeriet kan trygt levere og deponere tingene. Håndværkerne har dermed altid varerne til tiden, byggeriet sker uden forsinkelse, og håndværkerne risikerer ikke dagbøder for et forsent afleveret byggeri.

OVERVÅGNING

Vagtrundering flere gange om natten sætter også tingene på plads. Ingen kan vide hvornår patruljen pludselig dukker op. Der skiltes naturligvis med enten OMRÅDE VAGT eller RADAR OVERVÅGNING. En skiltning der betyder at det forventede overskud bliver i rette lommer.

Fordelene er mange, så derfor – brug Kronjyllands Vagtservice A/S på deres byggepladser

Profil

Kronjyllands Vagtservice A/S har siden 1986 koncentreret sig om sikrings- og tilsynsopgaver.

Services

Rådgivning, Vægtertilsyn, alarmpatrulje, Kørsel til alarmer installeret af diverse, Byggeplads overvågning og værditransport

Adresse

  • Kronjyllands Vagtservice A/S
  • Bøgevej 22
    8960 Randers SØ

Kontakt info