DØGNVAGTEN RING TLF.: 86 49 44 33

TRANSPORT – PENGE & VÆRDIPAPIRER

KRONJYLLANDS VAGTSERVICE A/S KAN VARETAGE VÆRDITRANSPORT AF SÅVEL PENGE SOM VÆRDIPAPIRER

INFORMATION

Kronjyllands Vagtservice A/S kan varetage værditransport af såvel penge som værdipapirer eller andre værdigenstande. Hvis abonnenten ønsker at benytte egne bude, kan vagtselskabet tilbyde beskyttelse under transporten.

SIKKERHED

Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi ikke komme nærmere ind på detaljer, men ring til Kronjyllands Vagtservice A/S for nærmere rådgivning.

Ring 86 49 44 33

Værdierne er naturligvis forsikret fra det øjeblik, værdierne overdrages til vagtselskabet.

Alle værditransporter foregår efter forsikringsforeskrifter, aftalt med vagtselskabets forsikringsselskab.

røveri forsøg

Sådan så en værditransport kuffert ud, efter røveri forsøg. Mindre end ti minutter efter, havde politiet fundet kufferten med hele indholdet totalt indfarvet, – og værdiløs for røverne. Forsikringsselskabet erstattede tabet, både til kunden, med nye penge og vagtselskabets udgifter til ny kuffert, samt alle øvrige udgifter, vi havde i den forbindelse.

Profil

Kronjyllands Vagtservice A/S har siden 1986 koncentreret sig om sikrings- og tilsynsopgaver.

Services

Rådgivning, Vægtertilsyn, alarmpatrulje, Kørsel til alarmer installeret af diverse, Byggeplads overvågning og værditransport

Adresse

  • Kronjyllands Vagtservice A/S
  • Bøgevej 22
    8960 Randers SØ

Kontakt info